YENİ NESİL TARİH SİTESİ

yeninesiltarih.com ile TARİHE FARKLI BİR BAKIŞ

MEKANLAR-YOLLAR-GÖÇLER TARİHİ

Kurtuluş Savaşı sırasında Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplan masına öncülük etti. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine Balıkesir Müdafaayıhukuk Cemiyetinde görev aldı. Son Osmanlı Mebusan Meclisinde milletvekili seçildi.