YENİ NESİL TARİH SİTESİ

yeninesiltarih.com ile TARİHE FARKLI BİR BAKIŞ

10.SINIF TARİH DERSİ
12.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ
TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
YNT TV

İSLAM TARİHİ ORDU TEŞKİLATI

ORDU

  • Hz. Muhammed zamanında teşkilatlı bir ordu yoktu. Eli silah tutan bütün Müslümanlar savaşa katılırdı.
  • Hz. Ömer devrinde sınırların genişlemesine paralel olarak ilk kez ordu teşkilatı kuruldu.
  • Sınırlarda ordugah (Cünd) şehirleri oluşturuldu. Bu amaçla kurulan şehirler Kûfe, Basra, Fustat, Kayrevan… vb. dir.
  • Emeviler Dönemi'nde daimi bir ordu kuruldu. Daimi ordu birlikleri Emeviler Dönemi'nde sadece Araplardan oluşurken, Abbasiler Dönemi'nde orduda ağırlıklı olarak Türkler görev almıştır.
  • Hz. Osman döneminde Şam valisi Muaviye tarafından İlk İslam donanması kuruldu. Donanma komutanına ” Emir ül Ma ” ( Amiral ) denildi. Akdeniz’de Kıbrıs adası ilk olarak alındı.
  • Emeviler döneminde ordu geliştirilmiş ve sürekli hale getirilmiştir. Arapların dışında Berberiler , İranlılar, Türkler orduda yer almaya başladılar.
  • Abbasiler döneminde önce İranlılar, halife Memun’ dan itibaren de Türkler orduda etkin duruma geldiler. Zamanla bütün askeri işler Türklerin eline geçti. Türkler İslam dinine ilk önce askeri açıdan hizmet ettiler.
  • Araplar ordu teşkilatında Bizans, İran ve Türklerden etkilenmişlerdir. Abbasi Halifesi Harun Reşid, muhafız birliğini Türklerden meydana getirmiştir. Bizans’tan gelebilecek tehditleri önlemek için merkezi Antakya olan Avasım eyaleti kurularak Türklerden oluşan askerî birlikler bu şehirlere yerleştirilmiştir. Harun Reşid’in oğulları Halife Me’mun ve Mu’tasım Dönemlerinde ise Türklerin devlet içindeki etkileri daha da artmıştır.
  • Halife Mu’tasım zamanında devlet içindeki Türklerin durumu daha da sağlamlaştı. Afşin,Aşnas, Boğa el Kebir, Urtuç gibi Türk komutanlar, ülke içinde çıkan isyanların bastırılmasında görev almış ve Bizans üzerine Anadolu’ya yönelik seferlere de katılmışlardır. Bu dönemde halife, Bağdat’ın kuzeyinde sadece Türklere ait olan Samarra şehrini kurdurmuştur.
Köşe Yazıları
Anket
Atatürk hangi şehrin fahri hemşehrisidir?
abdullahhoca

SİTEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER...
TARİH BİZDEN ÖĞRENİLİR.
Site Haritası