YENİ NESİL TARİH

yeninesiltarih.com ile TARİHE FARKLI BİR BAKIŞ

10.SINIF TARİH DERSİ
12.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
YNT TV

OSMANLI ORDU SİSTEMİ

OSMANLI ORDUSU

Osmanlı Kara Ordusu - Deniz Ordusu (Donanma)

 

1-Kapıkulu Ocakları

Kapıkulu Piyadeleri

Acemioğlanlar Ocağı

Yeniçeri Ocağı

Cebeci Ocağı

Topçu Ocağı

Top Arabacıları Ocağı

Lağımcı Ocağı

Humbaracı Ocağı

Bostancı Ocağı

 

Kapıkulu Süvarileri

Silahtarlar ve Sipahlar

Sağ ve Sol Ulûfeciler

Sağ ve Sol Garipler

2-Eyalet Askerleri

Tımarlı Sipahiler

Akıncılar

Azaplar

Yayalar

Müsellemler

Deliler

Gönüllüler

Beşliler

Sakalar

Turnalar

Derbentçiler

Tokatçılar

Cerahorlar

Martulozlar

Voynuklar

 

 

KARA ORDUSU

 • Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli ordu, “Yaya ve Müsellem” adı ile Orhan Bey döneminde kurulmuştur.

 

KAPIKULU OCAĞI

 • I. Murat döneminde kurulmuştur.
 • Maaşlı olup direk Padişaha bağlıdır..
 • Üç ayda bir Ulûfe denilen maaş, padişah tahta çıktığında  Cülûs bahşişi alırlardı.
 • Karahanlılarda Gulam Sistemi’nin karşılığıdır.

 

Kapıkulu Piyadeleri)

Acemi Oğlanlar Ocağı

 • Devşirme çocukların eğitildiği ocaktır.
 • Enderun’a gidecek çocuklar da burada eğitim alırlardı.

Yeniçeri Ocağı

 • Direk Padişahı korumakla görevli birimdir.
 • Askerlik dışında başka bir işle uğraşmaları ve evlenmeleri kesinlikle yasaktı.

Cebeci Ocağı:

-     Silah yapımı, bakımı ve onarımını yapan ocaktır.

Topçu Ocağı   

 • Top dökmekle görevli ocaktır.

Top Arabacıları Ocağı   

 • Top taşımakla görevli ocaktır.

Lağımcı Ocağı 

 •  Savaşlarda tünel, hendek  kazan birimdir..

Humbaracı Ocağı   

 • Havan topu döken kısımdır.

Bostancı Ocağı 

 • Saray çevresinin ve iskelelerin güvenliğinden sorumlu ocaktır.

 

Kapıkulu Süvarileri (Atlı Birlikler)

X  Atlı askeri birimdir.

 

Kapıkulu Süvarileri

Silahtar ve Sipahlar

«  Savaş sırasında padişahın çadırını korumakla görevli birimdir.

Garipler (Sağ-Sol)

«  Savaş sırasında hazineyi, ganimetleri korumakla görevli birliklerdir.

Ulûfeciler (Sağ-Sol)

«  Savaş sırasında saltanat sancağını korumakla görevli birliklerdir.

 

EYÂLET ASKERLERİ

Tımarlı Sipahiler

X  Temel ordu birimidir.

X  Oluşumu Dirlik Sistemi’ne dayanmaktadır.

X  Selçuklulardaki İkta Ordusu örnek alınarak oluşturulmuştur.

X   “Sahib-i Arz” adı verilen tımar sahipleri, “cebelü” denilen atlı asker beslemekle mükelleftirler.

Akıncılar

 • Öncü birliklerdir ve  Keşif yaparak tuzakları önler.

Azaplar   

 • Bekâr ve gönüllü askerlerdir.

Yayalar .

 • Ordunun önünde gider yol açar.

Müsellemler   

 • Ordunun önünde giderek köprü kurar.

Deliler

 • Direk Padişahın bağlı fedailerdir.

Gönüllüler   

 • Sınırlardaki şehir ve kasabaları korumakla görevli birlik.

Beşliler  

 • Her beş aileden bir kişi alınarak oluşturulan birliktir, sınır kalelerini korurlar.

Sakalar   

 • Ordunun su ihtiyacını karşılamışlardır.

Turnalar 

 •  Ordunun posta işleriyle ilgilenirlerdi.

Derbentçiler   

 • Ticaret yolları üzerindeki geçitlerin güvenliğini sağlarlardı.

Tokatçılar   

 • Mermer döverek ellerini güçlendiren birimdir.Osmanlı Tokatı sözü bu birimden dolayı kullanılır.

Cerahorlar   

 • Ordunun geçeceği yerlerde yol açan, siper kazan Hıristiyan askerlerdi.

Mortulozlar   

 • Sarp geçitlerde güvenliği sağlamakla görevli olan maaşlı Hıristiyan askerlerdi.

Voynuklar   

 • Hıristiyan askerler olup, ordunun atlarına bakarlar, savaşlara katılırlar, ot biçip atları eğitirlerdi.

 

DENİZ KUVVETLERİ (DONANMA-YI HÜMÂYUN)

 • Donanma ilk kez Orhan Bey zamanında gelişmeye başladı. Bu dönemde Karesioğulları beyliği alınmış Karamürselde bir tersane kurulmuştu.
 • İlk büyük tersane Yıldırım Beyazıd zamanında Geliboluda yapıldı.
 • Osmanlının en büyük tersanesi Haliç tersanesidir.
 • Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı Donanması güçlenmeye devam etti
 • Osmanlı denizciliği adına Kanuni Sultan Süleyman Dönemi en parlak dönemdir
 • Donanma komutanına Kaptan-ı Derya, Donanma askerine Levent denilmektedir
 • Fatih Karadenizi, Kanuni ise Akdenizi Türk Gölü haline getirmiştir.
 • Ünlü Osmanlı denizcileri arasında; Piri Reis, Seydi Ali Reis, Murat Reis, Turgut Reis, Kılıç Ali Paşa, Kemal Reis, Barbaros Hayreddin Paşa sayılabilir. Bunlardan Piri Reis “Kitâb-ı Bahriye” (Deniz Kitabı), Seydi Ali Reis ise “Mir’at-ü’l Memâlik” (Memleketlerin Aynası) isimli eserleri yazmışlardır.
 • Osmanlı donanmasında gemilere Kadırga, Firkate, Karamürsel, Kırlangıç, Baştarda, Kalıta, Kalyon ve Mavna gibi isimler verilmiştir.

 


Yorumlar - Yorum Yaz
TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ
abdullahhoca

SİTEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER...
TARİH BİZDEN ÖĞRENİLİR.
Site Haritası