BABA TARİHÇİ

abdullahhoca.com

MENÜ
abdullahhoca

SİTEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER...
TARİH BİZDEN ÖĞRENİLİR.

ORTA ASYADAN GÖÇLERORTA ASYA’DAN GÖÇLER

 • Türklerin ilk göçleri MÖ XVI. yüzyıldan itibaren başlamış ve sürekli devam etmiştir.
 • Göçlerin kolaylaşmasını sağlayan en önemli neden at unsurudur. Ayrıca at, onların kabiliyet gücünü artırmış ve savaşlarda da başarılı olmalarında etkili olmuştur.
 1. Türklerin ana yurdu ORTA ASYA dır. Orta Asya, kuzeyde Sibirya, güneyde Himalaya dağları, batıda Hazar denizi ve doğuda Kingan dağları ile çevrili geniş bir coğrafyadır.
 2. Göçler Orta Asya da yaşayan Türkler çeşitli nedenlerle zaman zaman değişik ülkelere göç etmişlerdir.


ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİ ile ilgili görsel sonucu


TÜRKLERİN ORTA ASYA DAN GÖÇ ETMELERİNİN BAŞLICA NEDENLERİ:

 1. İklimsel değişmeler
 2. Nufus artışı
 3. Cihan Hakimiyeti Mefkuresi
 4. Hayvan hastalıkları
 5. Dış baskılar

   Bu nedenlerle göç eden Türk topluluklarından bazıları gittikleri yerlerde diğer milletlerle kaynaşmış ve yok olmuşlar,bazıları da gittikleri yerlerde özelliklerini koruyup devletler kurmuşlardır. (Avarlar, Macarlar, Avrupa Hun devleti )
***Göç eden Türk toplulukları olduğu gibi ana yurtta kalanlarda olmuştur. Ana yurtta (orta asya) kalan Türkler burada çeşitli devletler kurmuşlardır.

ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİ ile ilgili görsel sonucu

Göçebe kültürünün sonucunda şu durum ortaya çıkmıştır;

 1. Merkezi yapı güçlenememiş,
 2. Mimari ve şehircilik ortaya çıkmamış,
 3. Ekonomi, hayvancılığa dayalı kalmış,
 4. Askeri yapıysa gelişmiştir.
 5. Göçler, uzun yıllar devam etti.
 6. Güneybatıya göç eden topluluklar, bu bölgelerde yeni Türk devletleri kurdular.
 7. Batıya giden topluluklar ise zaman içinde varlıklarını kaybettiler.
 8. Diğer kavimler arasına karışarak eriyip yok (asimile) oldular.

UYARI: Zor doğa koşulları Türklerin örgütçü olmalarına ve askerlik alanında gelişkin olmalarına yol açmıştır.
Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi