BABA TARİHÇİ

abdullahhoca.com YENİ NESİL TARİH ANLATIMI

MEKANLAR-YOLLAR-GÖÇLER TARİHİ
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TAŞRA TEŞKİLATI ANADOLU SELÇUKLU

TAŞRA TEŞKİLATI

 

ý  Anadolu Selçuklularında ülke yönetiminde kolaylık sağlamak amacıyla bir takım idari birimler vardı. Bu birimler şunlardı:

Merkeze bağlı vilayetler:

ý  Yönetim ve gelirleri ile Büyük Divana bağlı vilayetlerdi.

ý  Bu vilayetlerin başındaki idareciler sultan tarafından atanırdı.

ý  Vilayetlerin başında bulunan bu kişilere vali denirdi.

ý  Vilayetlerin idaresinde validen sonra kadı ve subaşılar gelirdi.

ý  Subaşılar, bulundukları vilayetin her türlü düzen ve asayişini sağlarlar ve vilayetlerindeki askerlere komutanlık ederlerdi.

ý  Vilayetlerin adalet işlerine kadı, din işlerine imam, yönetim işlerine naip, belediye işlerine muhtesip ve vergi toplama işlerine de vergi tahsildarları bakardı.

ý  Vilayetlerde devleti temsil eden başka görevliler de bulunmaktaydı.

ý  Önemli şehir merkezlerinde şıhne adı verilen askeri valiler bu­lunurdu.

ý  Bunlar güvenlik ve zabıta işlerini yürütürlerdi.

 

Meliklerin yönettiği vilayetler:

]  Selçuklu ailesinden gelen melikler tarafından yönetilen vi­layetlerdi.

]  Bunlar Büyük Divana değil, doğrudan sultana bağlıydılar.

]  Vilayetlerdeki meliklere yöne­tim ve devlet işlerinde bir atabey yardım ederdi.

]  Yarı bağımsız olan bu melikler kendi adlarına para bastırır ve kendi divanlarını kurarlardı.

 

Uç eyaletleri:

]  Anadolu Selçuklu Devleti, Bizans ile sınır olan üç ayrı bölgede uç eyaletleri oluşturmuştu.

]  Bunların başında uç beyleri bulunurdu.

]  Uc beylerinin asıl görevi, sınır boylarında güvenliği sağlamaktı.

]  Bu eyaletlerin başlıca merkezleri Denizli, Kastamonu ve Antalya idi.

 

Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı beylik ve devletler de vardı.

]  Bunlar iç işlerinde bağımsızdılar. Selçuklulara yıllık vergi verirler ve gerektiğinde asker gönderirlerdi. Mengücekliler, Saltuklular, Artuklular, Eyyubı melikleri, Ermeni Krallığı, Trabzon İmparatorluğu bunların başlıcalarıydı.


Yorumlar - Yorum Yaz
Köşe Yazıları
Anket
Atatürk hangi şehrin fahri hemşehrisidir?
abdullahhoca

SİTEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER...
TARİH BİZDEN ÖĞRENİLİR.
Site Haritası