PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Abdullah ŞAHİN

MENÜ
10.SINIF TARİH DERSİ
12.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
YNT TV

İSLAM TARİHİ SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT

SOSYAL HAYAT

 • İslamiyet bütün Müslümanları eşit ve kardeş kabul etmiştir. Böylece İslam Devleti'nde dini bağlarla birbirine bağlı bir toplum meydana gelmiştir.
 • Emeviler Dönemi'nde bu anlayışa zıt olarak Araplar kendilerini diğer Müslüman milletlerden üstün görmeye başladılar ve devlet yönetiminde bütün önemli görevlere Arapları getirdiler.
 • Emeviler, Arap olmayan Müslümanlara "mevali" (azad edilen köle) diyorlardı. Mevalilere kız vermiyorlar,  onlardan daha fazla vergi topluyorlardı. Emevilerin bu ırkçı politikaları yıkılmalarında başlıca etken olmuştur.
 • Abbasiler, Emevilerin bu uygulamalarını kaldırmışlar ve devlet yönetiminde Müslüman olmak şartıyla her ulustan kişilere görev vermişlerdir.
 • İslam toplumundaki gruplardan biri de gayrimüslimler ve kölelerdi. Zımni denilen gayrimüslimler her türlü ibadetlerini yerine getirebiliyor, karşılığında da devlete "cizye" denilen bir vergi ödüyorlardı.
 • İslamiyet köleliği yasaklamamış, ancak kendi dindaşlarını köle edinmeyi yasaklayarak köle azad etmeyi teşvik etmiş ve kölelere kötü davranmayı yasaklamıştır.

Bu uygulama,

 • İnsan hak ve özgürlüklerinin iyileştirilmesi, Toplumsal barışın ve kaynaşmanın sağlanması durumlarına ortam hazırlamıştır.

 

İLAÇ BİLGİ

Kur’an’da Mekke ummulkura/şehirlerin anası olarak nitelendirilmiştir.

 

 

EKONOMİK HAYAT

İslam Devleti'nin bütün gelirleri Beytü'l mal denilen devlet hazinesinde toplanırdı.

Hazinenin başlıca gelir kaynakları şunlardı:

Öşür: Müslüman halktan alınan onda bir oranındaki toprak vergisiydi.

Haraç: Müslüman olmayanlardan alınan toprak vergisiydi. Arazinin ve ürünün cinsine göre miktarı değişirdi.

Cizye: Müslüman olmayan yetişkin erkeklerden askerlik görevi karşılığı alınan vergiydi.

Ganimet: Savaşlarda elde edilen ganimetin beşte biri hazineye aktarılırdı.

Diğer Gelirler: Maden, orman, otlak, tuzla gelirleri, yabancı tüccarlardan alınan vergiler ve yabancı devletlerin gönderdikleri vergi ve hediyelerdi.

İslam Devleti'nde İlk altın ve gümüş Arap parası Emevi halifesi Abdülmelik zamanında bastırılmıştır.

 

 

SANAYİ

 • İslam dünyasında ilk önce tarım ve hayvancılığa dayalı olarak dokuma sanayi gelişmiştir.
 • Çünkü dokuma sanayisinin hammaddesi olan pamuk, keten, yün gibi maddeler İslam ülkelerinde boldu.
 • İslam dünyasında madencilik, kuyumculuk, seramik cam sanayisi de gelişmişti.
 • Abbasiler Dönemi'nde Çin'den öğrenilen kağıt ilk kez Semerkant’ta ardından
 • Mısır, Fas ve Endülüs'te imal edilmiş, oradan Avrupa'ya geçmiştir.

 

TİCARET

 • İslam Devleti'nin toprakları Uzak Doğu ile Akdeniz ülkelerini birbirine bağlayan ipek ve Baharat yollarının üzerinde bulunuyordu. Bu yüzden ticari faaliyetler hızla gelişmiştir.
 • Şam, Bağdat, Basra, Semerkant, Buhara, Kahire önemli ticaret merkezleri olmuştur.
 • Abbasiler ticareti geliştirmek amacıyla ticaret yolları üzerinde su kuyuları açmış, kervansaraylar yapmışlardır.

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
"PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM" KİTABIMIZI OKUDUNUZ MU?
TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ
abdullahhoca

SİTEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER...
TARİH BİZDEN ÖĞRENİLİR.
Site Haritası