PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Abdullah ŞAHİN

MENÜ
10.SINIF TARİH DERSİ
12.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
YNT TV

İSLAM TARİHİ YAZI DİL VE EDEBİYAT

YAZI, DİL VE EDEBİYAT

  • İslam Devleti'nde ilk önceleri resmi işlerde çeşitli diller ve yazılar kullanıyordu. Bu durum Emevi halifesi Abdülmelik dönemine kadar sürmüştür. Abdülmelik ülke sınırları içinde tek resmi dil olarak Arapça'yı kabul etmiştir.
  • Kur'an-ı Kerim'in Arapça olması İslam dinini asıl kaynaklarından öğrenmek isteyen Arap olmayan ulusların Arapça'yı ve Arap alfabesini öğrenmelerine yol açtı. Arapça'nın resmi dil ilan edilmesinin de etkisiyle Arapça çok geniş bir coğrafyaya yayıldı. Böylece Arap alfabesi ve Arapça uluslararası bir boyut kazanmıştır.
  • İslamlaşma zayıf kültürlü toplumların aynı zamanda Araplaşmasına da yol açmıştır.
  • Mısır, Suriye, Irak ve Kuzey Afrika'da yaşayan uluslar İslamiyet’i kabul ettikten sonra zamanla Araplaşmışlardır. Güçlü bir kültüre sahip İranlılar ve Türkler ise ulusal benliklerini korumuşlardır.
  • Zayıf kültürlü toplumların Araplaşmasında en önemli etken Arapça'nın kendi dillerinin yerini alması olmuştur. Bu uluslar Arapların İslam dünyasında egemenliklerinin kaybolmasından sonra da Arapça'yı kullanmaya devam ettiler ve zamanla kendi dillerini, dolayısıyla ulusal kimliklerini unuttular.
  • Arapça İslam dünyasında medreselerde bilim dili olarak kabul edilmiş, Arapların İslam dünyasında liderliği yitirmesinden sonra da etkisini sürdürmüştür.


EĞİTİM-ÖĞRETİM

«       İlk İslam Okulu Medine’de Mescid-i Nebevi’nin yanında yapılan SUFFE’dir

«       İlk medreseler, Emeviler zamanında kurulmuştu.

«       Eğitim-öğretim alanında en büyük gelişme Abbasiler döneminde oldu. Camiler eğitim-öğretim çalışmalarında yetersiz kalınca bunların yanına okullar açılmaya başlandı.

«       Halife Me’mun zamanında Bağdat’ta ( Beyt ül Hikme ) adında ilk yüksek öğrenim kurumu açıldı.

«       Grekçe, Süryanice, Sanskritçe ve Farsça gibi dillerden tercüme edilen çok sayıda eser Hizanetü’l-hikme adı verilen yerde toplanmıştır.

«       X. yüzyılda ilk medreseler açılmaya başlandı.

«       İslam dünyasında ilk büyük medreseyi Türkler kurdu. Alparslan’ın veziri Nizamü’l- Mülk tarafından Bağdat kurulan bu medreseye kurucusundan dolayı “ Nizamiye medreseleri” adı verilmiştir.

 

İLAÇ BİLGİ

Bilim tarihçisi George Sarton’a göre, milattan sonra 750-1100 yılları arasında her 50 yıl, o döneme bilimsel katkıları ile hakim olmuş veya damgasını basmış olan veya birkaç büyük Müslüman bilim adamının ismiyle anılmaya layıktır. Nitekim ona göre: 750-800 arasında “Cabir çağı”, 800-850 arasına “Harizmi çağı” 850-900 arasına “Razi çağı”, 900- 950 arasına “Mes’udi çağı”, 950-1000 arasına “Ebu’l-Vefa çağı”, 1000-1050 arasına el-Biruni ve İbn Sina çağı” ve 1050-1100 arasına da “İbnü’l-Heysem ve Ömer Hayyam çağı” demek gerekir. Yine Sarton’a göre 1300’e kadar ki dönem ise, ellişer yıllık bilim çağlarına artık Avrupa kökenli bilim adamlarının da isimleri izafe edilmektedir. Ama bu arada da onlarla birlikte İbn Rüşd, Nasirüddin Tusi ve İbnü’n-Nefis de zikredilmektedir.

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
"PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM" KİTABIMIZI OKUDUNUZ MU?
TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ
abdullahhoca

SİTEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER...
TARİH BİZDEN ÖĞRENİLİR.
Site Haritası