PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Abdullah ŞAHİN

MENÜ
10.SINIF TARİH DERSİ
12.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
YNT TV

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ

YAVUZ SULTAN SELiM DÖNEMİ(1512-1520)

Yavuz Sultan Selim sert tabiatlı ve cesurdu. İyi bir eğitim aldı. Edebiyata merakı vardı. Farsça şiirler yazdı. Şiirleri en yüksek bir divan şairi kadar kuvvetlidir. Kültürlüydü, siyaset ilmini çok iyi bilirdi. Savaştan hoşlanmakla beraber çok ince bir ruha da sahipti. İran’a yaptığı seferde Şah İsmail’i 12 saatte perişan etti. Yine Mısır Seferi esnasında hiçbir hükümdarın göze alamadığı bir işi yaptı ki Sina Çölü’nü 13 günde geçti. Kahire’nin fethinden sonra İstanbul’a gelen Mısır uleması ile Türk uleması Yavuz’un halife olmasını kararlaştırdı. Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını 6.557.000 km2 ye çıkardı. Bu büyük fetihleri ise sadece dört sene içerisinde gerçekleştirdi.

9. Osmanlı padişahı, 88. İslam halifesi ve ilk Osmanlı halifesidir. Yavuz Sultan Selim, babasının tahtı terk etmesiyle yeniçerilerin de desteğini alarak hükümdar olmuştur. (1512) 1513’te Şehzâde Korkut boğdurulmuş, Şehzâde Ahmet de yakalanıp idam edilmiştir. Böylece taht kavgaları önlenmiş ve merkezî otorite sağlanmıştır.

Yavuz döneminde; 1514’te Safevîlerle yapılan Çaldıran Savaşı kazanılmış ve böylece Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Çaldıran’dan sonra Yavuz, Doğu Seferi sırasında Osmanlılara karşı düşmanca tavır alan ve Şah İsmail ile iş birliği içinde olan Dulkadiroğulları üzerine 1515 baharında yürümüştür. Memlûk sultanına bağlı olan Dulkadir Beyi Alaüddevle, Turnadağ Savaşı ile bozguna uğratılmıştır. Böylece Dulkadiroğulları toprakları Osmanlı yönetimine geçmiştir. Ramazanoğulları Beyliğinin de Osmanlı otoritesine itaat etmesiyle Anadolu Türk siyasî birliği kesin olarak sağlanmıştır.

 

Osmanlı-Memlûk İlişkileri ve Mısır Seferi (1516-1517)

1516 Mercidabık Savaşı ile Memlûklar mağlup edilmiş ve Suriye ele geçirilmiştir.

1517 Ridâniye Savaşı ile Memlûklar kesin olarak yenilmiş ve Mısır fethedilmiştir.

 

Mısır Seferi’nin Sonuçları:

Bu zaferle Osmanlı Devleti; Suriye, Lübnan ve Filistin’de hâkimiyet sağlamıştır. Savaş esnasında Memlûk ordusunda bulunan Abbasi Halifesi Mütevekkil, Osmanlılara esir düşmüştür. Yavuz Sultan Selim Halep’te görüştüğü halifeye büyük saygı göstermiştir. Kendi adına hutbe okutan ve bölgenin idari planlamasını yapan Yavuz Sultan Selim, topladığı meşveret meclisinde bundan sonra nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunu görüşmüştür.


Yavuz Sultan Selim ve Büyük Aşkı   Halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçmiş, böylece Osmanlı’da yönetim teokratik özelliğe bürünmüştür. Yavuz Sultan Selim “Mekke ve Medine’nin Hizmetçisi” unvanı almıştır. Osmanlı Devleti’nde ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Saltanat makamı içinde halifelik anlayışını uygulayan tek devlet Osmanlı Devleti’dir. Baharat Yolu’nun denetimi tamamen Osmanlılara geçmiş ve Doğu Akdeniz’deki Osmanlı hâkimiyeti güçlenmiştir. Osmanlı Devleti’nde devlet hazinesini altınla dolduran ve bu yüzden hazinenin kapısında daima onun mührü asılı olan tek padişah Yavuz Sultan Selim’dir. Kutsal Emânetler İstanbul’a getirilmiştir.

 

Bozoklu Celal İsyanı;

Tokat’ta ortaya çıkan Bozoklu Celâl Ayaklanması 1518’de bastırılmıştır. (XVII. Yüzyılda Anadolu’ daki isyanlara “Celâli İsyanları” denilmesinin bu isyandan dolayıdır.)


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
"PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM" KİTABIMIZI OKUDUNUZ MU?
TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ
abdullahhoca

SİTEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER...
TARİH BİZDEN ÖĞRENİLİR.
Site Haritası