PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Abdullah ŞAHİN

MENÜ
10.SINIF TARİH DERSİ
12.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
YNT TV

KURTULUŞ SAVAŞI GAZETELER

KURTULUŞ SAVAŞI BASIN

YARARLI YAYIN ORGANLARI

Yayının adı

Merkezi

Kurucusu/kadro/notlar

Akbaba

İstanbul

Kurucuları Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon

Akşam

İstanbul

Necmettin Sadak, Kazım Şinasi ve Ali Naci (Karacan)

Güleryüz

İstanbul

Sedat Simavi

İleri

İstanbul

Celal Nuri İleri

Karagöz

İstanbul

II. Meşrutiyet'ten 1955 yılına kadar tam 4785 sayı yayımlandı. Mondros Mütarekesi (1918) sonrasında Kurtuluş Savaşı'nı destekledi.

Sebîlü'rreşâd

İstanbul-

Mehmet Akif (Ersoy)

Tanin

İstanbul

Hüseyin Cahit

Tevhid-i Efkâr (Tasvir-i Efkâr)

İstanbul

İbrahim Şinasi

Vakit

İstanbul

Ahmet Emin Yalman, Mehmet Asım Us

Ferda

Adana

 

Yeni Gün

Ankara

Yunus Nadi Bey (Gazete sonradan Cumhuriyet adını alacaktır)

Hâkimiyet-i Milliye

Ankara

TBMM’nin yarı resmi organıdır. Zengin yazar kadrosunda Ruşen Eşref (Ünaydın), Dr. Adnan (Adıvar), Mahmut Esat (Bozkurt), Yusuf Akçora ve Dr.Tevfik Rüştü (Aras)

Doğru Söz

Balıkesir

 

İzmir'e Doğru

Balıkesir

Mustafa Necati Bey (y)

Albayrak

Erzurum

Süleyman Necati (Güneri)

Hukuk-ı Beşer

İzmir

 

Islahat

İzmir

 

Açıksöz

Kastamonu

Hüsnü Bey, İsmail Hakkı (Uzunçarşılı), İsmail Habib (Sevük) ve Mehmet Akif Ersoy

Babalık

Konya

 

Öğüt

Konya

Abdülgani Ahmet (Doyran)

İrade-i Milliye

Sivas

Kurucusu:  Mustafa Kemal. Mazhar Müfit (Kansu)

İstikbal

Trabzon

 

 

 

 

 

 

 

ZARARLI YAYIN ORGANLARI

Yayının adı

Merkezi

Kurucusu/kadro/notlar

Alemdar

İstanbul

1909-1922. İngiltere yanlısı. Yazarları Refi Cevat (Ulunay), Rıza Tevfik

Peyam-ı Sabah

İstanbul

1913-1922. İngiliz yanlısı. Başyazarı Ali Kemal

İstanbul

İstanbul

Sait Molla

Ümit

İstanbul

Refik Halit (Karay), Tarık Mümtaz

Ferda

Adana

Fransız yanlısı. 1918-1921 arasında çıktı. Sahibi Ali İlmî.

Adana Postası

Adana

Giritli İlhami. Fransızlar gidince gazete de kapandı

Rehber

Adana

Selanikli Ata Derviş tarafından yayımlandı. Fransızlar finanse ediyordu.

Selamet

Trabzon

Ömer Fevzi

İrşat

Balıkesir

İmtiyaz sahibi Kadızade Hulusi. Trabzon'da "Selamet" gazetesini çıkartan Ömer Fevzi oradan kaçarak geldiği Balıkesir'de işgâl komutanlığının himayesinde "İrşat"ı da çıkarmaya başladı

Köylü

İzmir

Mehmet Refet, Mehmet Sezai. Gazete başlangıçta ulusalcı çizgideyken, Yunan işgâli sonrasında önce kapatıldı sonra işgâl yanlısı yayın yapma şartıyla tekrar çıkartılmasına izin verildi. Halk arasında "Jurnal Köylü" adı takılmıştı

Zafer

Kastamonu

İstanbul Hükümeti yanlısı gazete, Kastamonu vilayetinin Kuva-yı Milliye’ye tam destek verme kararının ardından yayınını durdurmuştur

Pontos

İstanbul

1919'da çıkmaya başlayan Rumca gazete Trabzon'da bir Rum devletinin kurulmasını destekliyordu.

Rönesans

İstanbul

Ermenice gazete. Sadece Orta Anadolu Türklere ait olabilir diyordu. Osmanlı Hükümeti'nin sözcülüğünü yapıyor, Kuva-yı Milliye'yi 'sorumsuz çeteler' olarak nitelendiriyordu.

Journal d'Orient (Doğu Gazetesi)

İstanbul

Albert Karasu'nun çıkardığı Musevi gazetesi. Musevilerin azınlık hakları korunmak kaydıyla herhangi bir manda yönetimine evet diyordu.

Aydede

İstanbul

Refik Halit (Karay) tarafından 2 Ocak 1922 tarihinde çıkarılmaya başlandı.

 

 

TARİHE İZ BIRAKMIŞ GAZETELER

Ceride-i Resmiye

TBMM’nin resmî yayın organıdır. Cumhuriyet’in ilânından sonra adı “Resmî Gazete” olmuştur.

Minber

21 Kasım 1918’de Mustafa Kemal’in fikirlerini yaymak için Fethi Okyar ile birlikte İstanbul’da çıkardığı gazetedir.

Açıksöz

15 Haziran 1919’da Kastamonu’da çıkarılmıştır. İstiklâl Marşı ilk kez bu gazetede yayımlanmıştır.

Hukuk-u Beşer

1918-1919 yılları arasında İzmir’de yayımlanmıştır. Yunan kuvvetlerine ilk kurşunu atan Hasan Tahsin başyazarıdır.

Sebilü’r-reşad

1908’de Eşref Edip’in İslâmcılık fikrini yaymak için çıkardığı bu derginin başyazarı Mehmet Âkif Ersoy’du.

İleri

1918’de Celâl Nuri ve Suphi Nuri tarafından İstanbul’da çıkarılmıştır. Atatürk’ün isimsiz yazıları bu gazetede yayımlanmıştır.

Albayrak

Doğu Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin yayın organı olarak Erzurum’da çıkarılmıştır.

Yeni Gün

1918’de Yunus Nâdi tarafından İstanbul’da yayımlanmaya başlayan bu gazete 1920’de Ankara’ya taşınmıştır. Gazete Ankara’nın ilk günlük gazetesidir.

Dergâh

Millî Mücadele’yi destekleyerek edebiyatçılara bu yönde bilinç vermiş, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Nurullah Ataç gibi yazarları bir araya getiren, 1920’lerin başında yayımlanmış olan dergidir.

Anadolu Ajansı

6 Nisan 1920’de Halide Edip Adıvar ve Yunus Nâdi’nin katkıları, Mustafa Kemal’in onayı ile Millî Mücadele döneminde Anadolu insanına doğru bilgiler vermek, mücadelenin amacını dünya kamuoyuna anlatmak için kurulmuştur.

İzmir’e Doğru

Vâsıf Çınar tarafından İzmir’de çıkarılmıştır.

İkdam

Ahmet Cevdet tarafından kurulan bu gazete, 1894-1928 yılları arasında yayın yapmıştır.

Vakit

İstanbul’da 1875 yılından itibaren çıkarılmıştır. Başyazarı Ahmet Emin Yalman’dı.

Öğüt

1918’de Abdülgâni Ahmet Bey tarafından kurulan gazetede İzmir’in işgalini protesto eden yazılar yayımlanmıştır.

İstikbal

Trabzon’da Faik Ahmet Barutçu tarafından çıkarılmıştır.

Tasvir-i Efkâr (Tevhid-i Efkâr)

1862’den itibaren yayın hayatına başlayan gazete Millî Mücadele ile ilgili haberleri İstanbul’da yayımlamıştır.

Küçük Mecmuâ

1922’de Ziya Gökalp tarafından Diyarbakır’da çıkarılmıştır.

Tercüman

TBMM Hükûmeti resmî tebliğ ve cephe haberlerini bu gazetede yayımlamıştır.

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
"PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM" KİTABIMIZI OKUDUNUZ MU?
TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ
abdullahhoca

SİTEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER...
TARİH BİZDEN ÖĞRENİLİR.
Site Haritası