PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Abdullah ŞAHİN

MENÜ
10.SINIF TARİH DERSİ
12.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
YNT TV

2.3. İLK ÇAĞ’DA BAŞLICA MEDENİYET HAVZALARI

2.3. İLK ÇAĞ’DA BAŞLICA MEDENİYET HAVZALARI

 

İran Medeniyeti

– İran’da kurulmuştur.

– Medler ve Persler en önemli devletlerdir.

– Pers Kralı Kiros Medleri yıktı. 543’te Lidya ülkesini aldı. Anadolu’ya hakim oldu.

-Bu hakimiyete İskender son verdi.

Satraplık uygulamasını Anadolu’da uygulamışlardır.

-Gelişmiş bir Posta teşkilatı kurdular

– Sardes’ten başlayıp başkentleri Sus’a kadar uzanan Kral yolunu yaptılar

 

Hint Medeniyeti

– Hint yarımadasında gelişmiştir.

– İklim ve yer şekillerinin etkisi ile sık sık istilalara uğramıştır.

– Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır.

– Brahmanizm ve Budizm burada doğmuştur.

-Matematikte Sıfırı ilk kez kullanmışlardır ancak bir sayı olarak kabul etmemişlerdir

 

Çin Medeniyeti

– Pusula, barut, kağıt, Matbaa ilk kez Çin’de geliştirilmiştir.

– Yazıları resim yazısıdır.

– Ordu yönetiminde Türkleri örnek almışlardır.

– Dini bakımdan Konfüçyüz ve Lao-çe önemlidir. Budizm yaygındır.

– Gelir kaynakları Tarım ve ticarettir.

-Güneş lekeleri konusunda bilgi vermişlerdir

-Tıpta Masaj ve Akupunkturu kullanmışlardır

 

MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

Fırat ve Dicle nehirlerinin arasındaki bölgede kurulmuşlardır.  Mezopotamya İki nehir arası demektir

 

 

1) Sümerler (M.Ö 4000-2350)

– Güney Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir.

– İlk site devletlerini (Lagaş, Ur, Uruk, Eridu, Nipur, Kaş, Umma) kurdular.

– Sitelerin başında patesi adı verilen rahip-krallar bulunmaktaydı.

– Şehirler bir tapınak etrafına kümelenerek kurulmuştur.

– Çok tanrı (politeist) anlayışı vardır.

-Sümer tapınaklarında Ziggurat denir.

– İlk yazıyı bulmuşlardı. (M.Ö 3500) (Çivi yazısı)

– İlk yazılı kanunları oluşturmuşlardır. Sümer Kralı Urkagina, MÖ 2375’te tarihte bilinen ilk yazılı kanunları çıkarmıştır.

– Sözlü edebiyat gelişmiştir. (Gılgamış Destanı, Yaratılış Manzumesi, Tufan hikayesi)

önemlidir.

– Çok tanrı inancı yaygındır.

– İlk defa tekerleği icat ettiler.

– Aritmetik ve Astronomide ilerlediler. Pi (π) sayısını hesapladılar.

– Sabanı bulmuşlardır.

– İthalat ve ihracatı başlatmışlardır.

– Takas usulü vardır.

– Öldükten sonra dirileceklerine (öbür dünyaya) inanç gelişmemiştir.

– Mimaride kerpiç kullanmışlardır.

 

2- Babiller (M. Ö. 1800-478)

-Mezopotamya’ya Arabistandan gelmişlerdir. Amurlular tarafından kurulmuştur.

– Hukukları gelişmiştir.

-Sümer kanunlarını derlemiş olan Hamburabi kendi adı ile bilinen

çağın en tutarlı gelişmiş kanunlarını yapmıştır.

– Mimaride gelişmişlerdir. Asma bahçeleri ve Babil kulesi meşhurdur

 

 1. Asurlular (mö. 2000-609)

– Yukarı Mezopotamya’da kurulmuştur

–  Ticaret faaliyetleriyle Asurlular, Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getirmiş ve burada tarih çağlarının başlamasını sağlamışlardır

-Başta Kayseri’deki Kaniş (Kültepe) olmak üzere Anadolu’nun pek çok yerinde pazarlar kurmuştur.

– Kara ticaret kolonileri kurmuşlardır.

– İlk atlı birlik oluşturmuşlardır.

– “Karum” denilen ticaret pazarları kurdular.

 

Yunan Medeniyeti

 • Yunan kentlerinde yapılan seçimler, cumhuriyet ve demokrasinin ilk izleri kabul edilir.
 • Botanik ve zooloji alanlarının temellerini atmışlardır
 • Thales (Tales) ve Pythagoras (Pisagor); matematik, astronomi ve felsefe alanında önemli çalışmalar yapmışlardır.

Anadolu Medeniyetleri

 

Hititler

 • Pankuş adında bir meclis oluşturmuştur.
 • Hititlerde Tavananna denilen kraliçe yönetimde söz sahibi olmuştur.
 • Hitit Kanunları; evlenme, boşanma, nikâh, nişan gibi aileyle ilgili hususlara yer verilmiştir.( Medeni Hukuk)
 • Anal denilen yıllıklar tutmuşlardır.

 

 

Lidyalılar :insanlık tarihinde ilk kez madeni parayı (sikke) basmışlardır.

 

 

Frigler,

 • Özellikle tarım alanında ve dokumacılıkta gelişmişlerdir.
 • Tapates adı verilen halı ve kilimleri dokumuşlardır.

 

 

Urartular

 • Taş işçiliğinde gelişmiştir.
 • Van Kalesi’nin yanında su kanalları, su bentleri ve mezar odaları inşa etmiştir.
 • Maden işleme sanatında ilerleme kaydetmiştir

 

Mısır Medeniyeti

– Nil Nehri ve havzasında gelişmiştir.

– Coğrafi yapısı sebebi ile dışardan etkilenmemişlerdir. Özgün bir medeniyet merkezidir.

– İstilalara kapalıdır.

– Nil’in akışına göre aşağı-yukarı adı ile ayrılır

– Nom adı verilen şehir devletleri kurulmuşlardır.

– Papirüs adı verilen kağıt yapmışlardır.

– Resim yazısı kullanmışlardır. (Hiyeroglif)

– Ölümden sonraki hayata inanırlardı. Bu inanç mumyacılığı geliştirmiştir.

– Kralları için piramitler yapmışlardır.

– Tarihinin ilk yazılı anlaşmasını (Kadeş) Hititlerle yapmışlardır

– Güneş takvimini bulmuşlardır. Nil’in taşmasının büyük etkisi vardır. Yunan ve

Romalılar Kullanmıştır.

– Geometri ve matematik gelişmiştir.

 

Doğu Akdeniz Medeniyeti

Fenikeliler 

– Lübnan Dağları ve Akdeniz arasında kurulmuştur.

– Coğrafi durumları tarıma elverişli olmadığı için ticarete, daha çokta deniz ticaretine yönelmişlerdir.

– Tarih’te bilinen ilk denizci kavimdir.

– Ticari gelişmişlikleri bir çok medeniyetle karşılaşmalarına ve yazının geliştirilmesine etki etmiştir. Günümüz alfabesi Fenikelilere dayanır.

– Camcılıkta ilerlemişlerdir.

– Gemicilik ve tersanecilikte ilerlemişlerdir.

 

İbraniler

– Sami kavmindendirler.

– Irk esasına dayalı bir medeniyettir.

-Semavi dine inanan ilk uygarlıktır

– Musevilik milli din olarak gelişmiştir.

– Yazı ve dilleri İbranice’dir.

– Kutsal kitapları Tevrat ibadet yerleri Havra ve Sinagogtur.


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
"PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM" KİTABIMIZI OKUDUNUZ MU?
TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ
abdullahhoca

SİTEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER...
TARİH BİZDEN ÖĞRENİLİR.
Site Haritası