PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Abdullah ŞAHİN

MENÜ
10.SINIF TARİH DERSİ
12.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
YNT TV

3.7. EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER

3.7. EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER

3. 7. 1. İzmir İktisat Kongresi


- I. Dünya Savaşı ve ardından Millî Mücadele, Türk milletinin ekonomik kaynaklarını tüketmişti.

Türk milletinin askerî ve siyasi alanda kazandığı büyük başarılar sonucu kurulan yeni Türkiye’nin, ekonomik bir savaş da vermesi gerekiyordu.

- 17 Şubat 1923’te yeni Türk Devleti’nin ekonomi politikasını belirlemek ve ülkeyi kalkındırmak için İzmir İktisat Kongresi toplandı.

- Lozan Antlaşması öncesinde İzmir'de 1135 kişinin katıldığı bir iktisat kongresi yapıldı.

- Misak-ı Ekonomi (Milli Ekonomi Andı) kabul edildi.

Kongre Kararları

- Hammaddesi yurt içinde olan sanayi dalları ve işletmeler kurulmalı,

- Küçük işletmelerden büyük işletmelere geçilmeli,

- Devlet bankası kurulup, özel teşebbüs desteklenmeli,

- Tekelleşmenin önüne geçilmeli,

- Teşvik kredisi verilmeli,

- Dış rekabet gücü olanlar desteklenmeli,

- Devlet ekonomik görevler almalı, özel teşebbüsün yapamadığı işleri devlet üslenmeli.

Bu uygulama "devletçilik" ilkesi olarak Atatürk ilkelerinde yer almıştır.

Kongrenin Önemi

- Siyasal bağımsızlık yanında ekonomik bağımsızlıkta hedeflenmiştir.

- Ekonomide "devletçilik" ilkesi ortaya çıkmıştır.

- 1934’te yürürlüğe konulan “Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı” ile kalkınma hamlesi devlet gözetiminde ve müdahalesiyle gerçekleştirilmeye başlandı.

- Atatürk döneminde Misak-ı İktisadi programı çerçevesinde alınan ekonomik tedbirler sonucu kişi başına düşen millî gelir yükseldi.

- Altın birikimi arttı.

- Sanayi, tarım, bayındırlık ve ulaştırma faaliyetlerinde geçmiş yıllara göre mesafe kaydedildi.

Türk ekonomisi kendine yetecek hâle geldi.3. 7. 2. Sanayi ve Ticaret Alanındaki Gelişmeler


- Cumhuriyet döneminde kalkınmanın temeli sanayiye dayanıyordu.

- 26 Ağustos 1924’te Türkiye İş Bankası kuruldu.

- 19 Nisan 1925’te Ticaret Bakanlığı tarafından Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu.

- Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. (28 Mayıs 1927)

- 1929 Ekonomik bunalımı ile yerli malı ve üretim kullanımı teşvik edildi.

- 1933'te ilk planlı ekonomi uygulaması olan 1. Beş yıllık kalkınma planı yürürlüğe girdi.

- Karabük'te Demir Çelik Fabrikası açıldı. (1939)

- Uşak'ta şeker fabrikası açıldı.

- Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kuruldu. (1935)

- Etibank kuruldu. (1935)3. 7. 3. Tarım Alanındaki Gelişmeler

- Cumhuriyet döneminde ülkemizin ekonomisi tarıma dayalı olduğu için bu alanda da iyileştirme çalışmaları yapıldı. Bu amaçla;

- Aşar vergisi kaldırıldı. (17 Şubat 1925)

- Halkçılık anlayışı doğrultusunda yapılan bu hamle ile devlet, en büyük vergi kaynağından vazgeçti.

- Ziraat Bankasından çiftçiye kredi sağlandı.

- 1929’da Zirai Kredi Kooperatifleri kanunu çıkarıldı.

- Ziraat Yüksek Enstitüsü kuruldu.

- Bilinçli ziraat teşvik edildi.

- Halkçılık anlayışı doğrultusunda yapılan bu hamle ile devlet, en büyük vergi kaynağından vazgeçti.

- Ankara’da, Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu, sonra Ziraat Fakültesi oldu.

- Tohum ıslahları yapıldı.

- Yeni ürün yetiştirilmesi teşvik edildi. (çay, şekerpancarı gibi)

- 1926 toprak reformu ile topraksız köylüye toprak verildi.3. 7. 4. Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler

- Ulaşım meselesi millî birliğin sağlanması ve ekonomik kalkınma için en başta gelen konulardandı.

Osmanlı Dönemi’nde Anadolu ve Trakya’da toplam 3350 km demir yolu vardı.

- Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye, tamamen kendi kaynaklarını kullanarak 1925-1933 yılları arasında 2048 km demir yolu yaptı.

- 1 Temmuz 1926’da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk kara sularında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gemi işletme hakkı verildi.

- Bu kanun, milliyetçilik ilkesi doğrultusunda atılan bir adımdı.3. 7. 5. Sağlık Alanındaki Gelişmeler

- Cumhuriyet Dönemi’nin millî sağlık politikası; vatandaşların sağlığını korumak, ölüm oranını azaltmak, nüfusu artırmak, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve bu yolla bireylerin sağlıklı yetişmesini sağlamayı hedef aldı.

- Numune hastaneleri, sağlık ocakları, doğumevleri açıldı.

- 1930’da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çıkarıldı.

- Hıfzıssıhha Kanunu ile kolera, veba, tifo, tifüs, zehirlenme, çiçek, difteri, kızıl gibi hastalıkların ilgili birimlere bildirilme mecburiyeti getirildi.

- Bu tür salgın hastalıklar parasız tedavi edilmeye başlandı.

- 1923’te ise “Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti”’nin adı değiştirilip Kızılay adı verildi.

- Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefine uygun olarak 1924’te Ebe Okulu, 1925’te ise Kızılay Hemşire Okulu açıldı.

- 1924’te İstanbul ve Sivas’ta sağlık memurları yetiştiren okullar açıldı.


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
"PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM" KİTABIMIZI OKUDUNUZ MU?
TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ
abdullahhoca

SİTEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER...
TARİH BİZDEN ÖĞRENİLİR.
Site Haritası