PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Abdullah ŞAHİN

MENÜ
10.SINIF TARİH DERSİ
12.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
YNT TV

REFORM (İYİLEŞTİRME-DÜZELTME)

REFORM (İYİLEŞTİRME-DÜZELTME)


 XVI. yüzyılda ilk olarak Almanya’da Martin Luther’in, kilise uygulamalarına karşı gelerek 1517’de Almanya’daki Wittenberg Kilisesi’nin kapısına astığı 95 maddelik bildiri ile kilisenin yanlışlıklarına itiraz etmesiyle başlayan ve Katolik mezhebindeki bozulmaları önlemek için yeni düzenlemeleri kapsayan gelişmelere Reform denir.

Reform’un Nedenleri
 Hıristiyanlığın temel kaynaklarına inilerek temel prensiplerinin ortaya konması
 Katolik mezhebindeki bozulmaları gidermek için yenilik yapma düşüncesi
 Rönesans’ın etkisiyle skolâstik düşüncenin zayıflaması, buna karşılık hümanist ve özgür düşüncenin yayılması
 Kiliselerin çıkarlarına uygun hareket etmesi (Endüljans adlı af belgesi gibi)
 İncil’in her dile çevrilmesi sonucunda kiliseye karşı şüphenin artması

Reform’un Sonuçları
 Katolik Mezhebi parçalanmış ve yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.

Reform Hareketleri Sonucunda Ortaya Çıkan Mezhepler
 Almanya’da         Fransa’da      İngiltere’de      İskoçya’da
    Protestanlık        Kalvenizm      Anglikanizm   Presbiteryenlik

 Katolik Kilisesi’nin otoritesi büyük ölçüde sarsılmıştır.
 Papalara ve din adamlarına olan saygı ve güven azalmıştır.
 Engizisyon Mahkemeleri ile Katolik Kilisesi’nin otoritesi korunmak istenmiştir.
 Katolik Kilisesi kendisini düzeltmek zorunda kalmış, Cizvit Tarikatı’nı kurarak Hıristiyanlığın yayılmasına çalışmıştır.
 Protestanlığı kabul eden ülkelerde kilise malları yağmalanmıştır.
 Avrupa’da ilk kez “laik devlet” fikri ortaya çıkmıştır.
 Okullar, kilisenin elinden alınarak halka verilmiş, böylece Avrupa’da ilk kez laik bir eğitim uygulaması başlamıştır.
 Reform Hareketi’nin en tanınmış kişileri; Almanya’da Luther, Fransa’da Kalven ve İngiltere’de ise Kral VIII. Henry’dir.

ÖNEMLİ
 Almanya’da Protestanlık 1555 Ogsburg Antlaşması ile resmiyet kazanmıştır.
 Fransa’da Kalvenizm 1598 Nant Fermanı ile resmiyet kazanmıştır.

REFORM’UN OSMANLI DEVLETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 Reform, Osmanlı Devleti’ndeki Hıristiyanları etkilememiştir. Bunun temel sebebi, Osmanlı Devleti’nin sağladığı inanç özgürlüğü ve Osmanlı topraklarında yaşayan Hıristiyanların da Ortodoks mezhebine bağlı olmalarıdır.
 Osmanlı Devleti Hıristiyan birliğini parçalamak için, reform hareketlerini ve mezhep ayrılıklarını desteklemiş, böylece devletin Avrupa içlerine ilerleyişi kolaylaşmıştır.


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
"PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM" KİTABIMIZI OKUDUNUZ MU?
TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ
abdullahhoca

SİTEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER...
TARİH BİZDEN ÖĞRENİLİR.
Site Haritası